Zorg voor Nu, is voor iedereen beschikbaar.

De particuliere zorg kan gefinancierd worden uit het PGB (persoonsgebonden budget) van de overheid, toegankelijk vanuit de AWBZ. Iedereen die zorg nodig heeft, of dit nu tijdelijk, permanent, vanwege ouderdom, een handicap, beperking of ziekte is, heeft recht op een PGB. Ook als U op dit moment zorg in natura ontvangt, bijvoorbeeld via een grote thuiszorginstelling, maar niet tevreden bent over Uw huidige zorgverlening, kunt U deze opzeggen en omzetten in een PGB. Met dit geld kunt U zelf uw zorg inkopen. Zorg voor Nu kan U ondersteunen en helpen bij de aanvraag hiervan.

 

Natuurlijk kunt U de zorg van Zorg voor Nu ook uit eigen middelen financieren.Ontlasten van de mantelzorger

Een groot aantal mensen zorgt, vaak intensief, voor hun naasten. Er wordt een steeds groter beroep op deze groep mantelzorgers gedaan. Om de kans kleiner te maken dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat ook zij er even tussenuit kunnen gaan; met of zonder diegene die zorg ontvangt. Zorg voor Nu kan ook hierbij ondersteunen.Hoe vraagt u een PGB aan?

Wilt U in aanmerking komen voor een PGB vanuit de AWBZ? Dan heeft U een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zich daarvoor zelf melden bij het CIZ. Dat hoeft niet via Uw (huis)arts of een andere instantie.

In de indicatie die het CIZ afgeeft staat voor welke zorg U een vergoeding krijgt, om hoeveel zorg het gaat en hoelang U er recht op heeft. Hierna rekent Uw zorgkantoor de hoogte van Uw persoonsgebonden budget uit. Dit doet het zorgkantoor op basis van een vaste tarievenlijst van het ministerie van VWS. Het zorgbudget krijgt U op uw eigen rekening gestort. Zorg voor Nu helpt U graag bij de aanvraag hiervan.

Hierna kunt U zelf de zorg die U wenst inkopen.

 

Aanvragen PGB:

www.CIZ.nl

 

over PGB:

www.PGB.nl